910658 ENROLMENT: Rechtsupdate ONLINE-Seminar: Insolvenzrecht im Umbruch - Umsetzung des neuen Restrukturierungsrahmens SS 2021

summer semester 2021 | Last update: 29.03.2021 Place course on memo list
910658
ENROLMENT: Rechtsupdate ONLINE-Seminar: Insolvenzrecht im Umbruch - Umsetzung des neuen Restrukturierungsrahmens SS 2021
SE 0,5
Block
not applicable
German
not applicable
17.06.2021
Group Booking period
910658-0 2021-02-18 00:00 - 2021-06-28 12:00
Schopper A., Trenker M.