910671 ENROLLMENT: Rechtsupdate "Aktuelle Judikatur zum Baurecht" SS2021

summer semester 2021 | Last update: 09.06.2021 Place course on memo list
910671
ENROLLMENT: Rechtsupdate "Aktuelle Judikatur zum Baurecht" SS2021
SE 0,5
not applicable
not applicable
German
not applicable
01.07.2021
Group Booking period
910671-0 2021-06-09 12:10 - 2021-06-30 23:59
Brenn C., Schopper A.