612041 UE Selected Areas of Bosnian/Croatian/Serbian: Linguistics, Literature, Culture and History

summer semester 2023 | Last update: 16.03.2023 Place course on memo list
612041
UE Selected Areas of Bosnian/Croatian/Serbian: Linguistics, Literature, Culture and History
UE 4
10
weekly
every 2nd year
Bosnian, Croatian, Serbian

Стицање знања o босанском/српском/хрватском језику; познавање историје и културе као оквира у којем се развијају језик и књижевност; познавање најзначајнијих стваралаца и дeла, жанровских и историјских особености наше књижевности; познавање друштвеног устројства и  културних тековина.

(Language learning through culture, developing language skills and language awareness; cultural context in communication; improving textual analysis skills by dealing with culturally relevant topics)

Језичка, комуникативна и лингвокултуролошка компетенција; основна обележја босанске/српске/хрватске културе, историје и књижевности у средњем и новом веку; културна историја бошњачког/српског/хрватског народа по епохама; излагање просторног, хронолошког и језичко-етничких оквира; развој књижевне традиције.

(The four language skills (listening, speaking, reading and writing); further development of intercultural competences (e.g Bosnian/Croatian/Serbian literarture, language, history))

Linguosociocultural method 

Interactive and media-assisted teaching techniques

Written and oral exam

09.03.2023
  • SDG 4 - Quality education: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.
Group 0
Date Time Location
Thu 2023-03-09
13.45 - 15.15 50101/1 SR 50101/1 SR Barrier-free
Thu 2023-03-09
15.30 - 17.00 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Thu 2023-03-16
13.45 - 15.15 50101/1 SR 50101/1 SR Barrier-free
Thu 2023-03-16
15.30 - 17.00 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Thu 2023-03-23
13.45 - 15.15 50101/1 SR 50101/1 SR Barrier-free
Thu 2023-03-23
15.30 - 17.00 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Thu 2023-03-30
13.45 - 15.15 50101/1 SR 50101/1 SR Barrier-free
Thu 2023-03-30
15.30 - 17.00 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Thu 2023-04-20
13.45 - 15.15 50101/1 SR 50101/1 SR Barrier-free
Thu 2023-04-20
15.30 - 17.00 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Thu 2023-04-27
13.45 - 15.15 50101/1 SR 50101/1 SR Barrier-free
Thu 2023-04-27
15.30 - 17.00 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Thu 2023-05-04
13.45 - 15.15 50101/1 SR 50101/1 SR Barrier-free
Thu 2023-05-04
15.30 - 17.00 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Thu 2023-05-11
13.45 - 15.15 50101/1 SR 50101/1 SR Barrier-free
Thu 2023-05-11
15.30 - 17.00 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Thu 2023-05-25
13.45 - 15.15 50101/1 SR 50101/1 SR Barrier-free
Thu 2023-05-25
15.30 - 17.00 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Thu 2023-06-01
13.45 - 15.15 50101/1 SR 50101/1 SR Barrier-free
Thu 2023-06-01
15.30 - 17.00 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Thu 2023-06-15
13.45 - 15.15 50101/1 SR 50101/1 SR Barrier-free
Thu 2023-06-15
15.30 - 17.00 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Thu 2023-06-22
13.45 - 15.15 50101/1 SR 50101/1 SR Barrier-free
Thu 2023-06-22
15.30 - 17.00 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Thu 2023-06-29
13.45 - 15.15 50101/1 SR 50101/1 SR Barrier-free
Thu 2023-06-29
15.30 - 17.00 40801 SR 40801 SR Barrier-free