966202 UE German II (B2/B2+): a

summer semester 2023 | Last update: 17.07.2023 Place course on memo list
966202
UE German II (B2/B2+): a
UE 10
17
Block
each semester
German
Group 0
Date Time Location
Tue 2023-03-07
08.45 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Zwischentutorium
Thu 2023-03-09
08.45 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Zwischentutorium
Tue 2023-03-14
08.45 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Zwischentutorium
Thu 2023-03-16
08.45 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Zwischentutorium
Mon 2023-03-20
13.45 - 16.15 eLecture - online eLecture - online online
Tue 2023-03-21
08.00 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Thu 2023-03-23
08.45 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Mon 2023-03-27
13.45 - 16.15 eLecture - online eLecture - online online
Tue 2023-03-28
08.00 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Wed 2023-03-29
09.45 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Tutorium
Thu 2023-03-30
08.45 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Fri 2023-03-31
15.00 - 16.30 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Tutorium
Mon 2023-04-17
13.45 - 16.15 eLecture - online eLecture - online online
Tue 2023-04-18
08.00 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Wed 2023-04-19
09.45 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Tutorium
Thu 2023-04-20
08.45 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Fri 2023-04-21
15.00 - 16.30 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Tutorium
Mon 2023-04-24
13.45 - 16.15 eLecture - online eLecture - online online
Tue 2023-04-25
08.00 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Wed 2023-04-26
09.45 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Tutorium
Thu 2023-04-27
08.45 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Fri 2023-04-28
15.00 - 16.30 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Tutorium
Tue 2023-05-02
08.00 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Wed 2023-05-03
09.45 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Tutorium
Thu 2023-05-04
08.45 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Fri 2023-05-05
15.00 - 16.30 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Tutorium
Mon 2023-05-08
13.45 - 16.15 eLecture - online eLecture - online online
Tue 2023-05-09
08.00 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Wed 2023-05-10
09.45 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Tutorium
Thu 2023-05-11
08.45 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Fri 2023-05-12
15.00 - 16.30 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Tutorium
Mon 2023-05-15
13.45 - 16.15 eLecture - online eLecture - online online
Tue 2023-05-16
08.00 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Wed 2023-05-17
09.45 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Tutorium
Fri 2023-05-19
15.00 - 16.30 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Tutorium
Mon 2023-05-22
13.45 - 16.15 eLecture - online eLecture - online online
Tue 2023-05-23
08.00 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Wed 2023-05-24
09.45 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Tutorium
Thu 2023-05-25
08.45 - 11.15 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär)
Fri 2023-05-26
15.00 - 16.30 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Tutorium
Tue 2023-05-30
08.00 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Wed 2023-05-31
09.45 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Tutorium
Thu 2023-06-01
08.45 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Fri 2023-06-02
15.00 - 16.30 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Tutorium
Mon 2023-06-05
13.45 - 16.15 eLecture - online eLecture - online online
Tue 2023-06-06
08.00 - 11.15 Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/2 (Grauer Bär)
Wed 2023-06-07
09.45 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Tutorium
Fri 2023-06-09
15.00 - 16.30 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Tutorium
Mon 2023-06-12
13.45 - 16.15 eLecture - online eLecture - online online
Tue 2023-06-13
08.00 - 11.15 SR 15 (Sowi) SR 15 (Sowi) Barrier-free
Wed 2023-06-14
09.45 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Tutorium
Thu 2023-06-15
08.45 - 11.15 SR 15 (Sowi) SR 15 (Sowi) Barrier-free
Fri 2023-06-16
15.00 - 16.30 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Tutorium
Mon 2023-06-19
13.45 - 16.15 eLecture - online eLecture - online online
Tue 2023-06-20
08.00 - 11.15 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär)
Wed 2023-06-21
09.45 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Tutorium
Thu 2023-06-22
08.45 - 11.15 Seminarraum EG005/1 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/1 (Grauer Bär)
Fri 2023-06-23
15.00 - 16.30 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Tutorium
Mon 2023-06-26
13.45 - 16.15 eLecture - online eLecture - online online
Tue 2023-06-27
08.00 - 11.15 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär)
Wed 2023-06-28
09.45 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Tutorium
Thu 2023-06-29
08.45 - 11.15 Seminarraum EG005/1 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/1 (Grauer Bär)
Fri 2023-06-30
15.00 - 16.30 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Tutorium
Mon 2023-07-03
13.45 - 16.15 eLecture - online eLecture - online online
Tue 2023-07-04
08.00 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär)
Wed 2023-07-05
09.45 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Tutorium
Thu 2023-07-06
08.00 - 13.00 Hörsaal 6 Hörsaal 6 Barrier-free schriftliche Abschlussprüfung
Thu 2023-07-06
08.45 - 11.15 Seminarraum EG005/1 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/1 (Grauer Bär)
Thu 2023-07-06
13.15 - 15.30 Seminarraum EG005/3 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/3 (Grauer Bär) Tutorium
Fri 2023-07-07
15.00 - 16.30 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Tutorium
Mon 2023-07-10
13.45 - 16.15 eLecture - online eLecture - online online
Mon 2023-07-10
13.45 - 16.15 Seminarraum EG005/3 (Grauer Bär) Seminarraum EG005/3 (Grauer Bär) Tutorium
Tue 2023-07-11
08.00 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär)
Tue 2023-07-11
08.00 - 13.30 Seminarraum EG002 (Grauer Bär) Seminarraum EG002 (Grauer Bär) mündliche Abschlussprüfung
Wed 2023-07-12
09.45 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Tutorium
Thu 2023-07-13
08.45 - 11.15 Seminarraum EG004 (Grauer Bär) Seminarraum EG004 (Grauer Bär)
Fri 2023-07-14
15.00 - 16.30 Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Seminarraum EG003 (Grauer Bär) Tutorium
Thu 2023-09-14
08.30 - 17.00 40901 SR 40901 SR Barrier-free schriftliche und mündliche Prüfung